Publications

BOOKS

* "Japan on the Silk Road: Encounters and Perspectives on Politics and Culture in Eurasia", by Selçuk Esenbel (Leiden: Brill, 2018) 

* "Türkiye'de Japonya Çalışmaları Konferansı -II-" (Conference of Japanese Studies in Turkey -II-), edited by Selçuk Esenbel and Erdal Küçakyalçın, Boğaziçi University Press, Istanbul, 2015. 

* "Türkiye'de Japonya Çalışmaları Konferansı -I-" (Conference of Japanese Studies in Turkey -I-), edited by Selçuk Esenbel and Erdal Küçükyalçın, Boğaziçi University Press, Istanbul, 2012.

* "Türkiye'de Çin'i Düşünmek: Ekonomik, Siyasi ve Kültürel İlişkilere Yeni Yaklaşımlar" (Thinking of China in Turkey: New Approaches to Economic, Political and Cultural Relations), edited by Selçuk Esenbel, İsenbike Togan and Altay Atlı, Boğaziçi University Press, Istanbul, 2013.

"ASIA BRIEF" SERIES

* "Kurosawa: Nevi Şahsına Münhasır Bir Dahi", by Selçuk Esenbel

* "The Rashomon-effect: Considerations of an Existential Anthropology", by Nur Yalman