Türkiye'de Japonya Çalışmaları Konferansı IV - 28-29 Haziran 2019

Friday, 28 June, 2019

TÜRKİYE’DE JAPONYA ÇALIŞMALARI KONFERANSI IV

JAPANESE STUDIES IN TURKEY CONFERENCE IV

28 – 29 HAZİRAN/JUNE 2019 – BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ / BOGAZICI UNIVERSITY

REKTÖRLÜK KONFERANS SALONU / RECTORATE CONFERENCE HALL

 

28 Haziran / June 2019, Cuma / Friday

09:30 – 10:00 – Açılış / Openning

Arzu Öztürkmen, Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü, Asya Çalışmaları Merkezi

Selçuk Esenbel, Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi, Tarih Bölümü, Japonya Araştırmaları Derneği

Açılış Konuşmaları / Welcome Speeches

Nilgün Işık, Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

Hisao Nishimaki, Japonya İstanbul Başkonsolosu

10:00 – 11:00 – Keynote Speech

Moderatör / Chair: Selçuk Esenbel, Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi, Tarih Bölümü, Japonya Araştırmaları Derneği

Kaori Komatsu, Waseda Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tarih-Coğrafya Bölümü

“The Military Ethos in Modern Turkey and Pertev Pasha's Perception of Bushido”

11:00 – 11:15Ara / Break

11:15-12:15Panel 1: Felsefe ve Hukuk / Philosophy and Law

Moderatör / Chair: Selçuk Esenbel, Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi, Tarih Bölümü, Japonya Araştırmaları Derneği

İbrahim Soner Özdemir, Düzce Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

“Japon Estetiği Nedir?”

Nagehan Avdan Ayma, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

 “”Arinomama (ありのまま)” Algısı - Nishida Felsefesi Bağlamında -”

Erdal Küçükyalçın, Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi, Tarih Bölümü, Japon Sanat Merkezi

“Beş Çember Kitabı: 17. Yüzyıla Ait Bir Strateji Kitabı Üzerine”

12:15 – 12:30Soru & Cevap / Question & Answer

12:30 – 14:00Öğle Arası / Lunch Break

14:00 – 15:00 – Panel 2: Toplum ve Kültür 1 / Society and Culture 1

Moderatör / Chair: Erdal Küçükyalçın, Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi, Tarih Bölümü, Japon Sanat Merkezi

Aygün Şen, Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü “Animede Tarih ve Toplum: Ulusal ve Ulus-ötesi Öğeler”

Ebru Duman, Boğaziçi Üniversitesi, Asya Çalışmaları Yüksek Lisans

“Kawaii Kültürü ve Türkiye'deki Yansımaları”

Hasan Topaçoğlu, Kyoto Üniversitesi, Medya ve Kültürel Çalışmalar

“Toplumsal Bellek İnşaasından Nostaljik Esintilere Meiji 100. Ve 150. Yıl Kutlamalarına Karşılaştırmalı Bir Bakış”

15:00 – 15:15 – Soru & Cevap / Question and Answer

15:15 – 16:15 – Panel 3: Toplum ve Kültür 2 / Society and Culture 2

Moderatör / Chair: Merthan Dündar, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Tolga Özşen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Japonca Öğretmenliği Bölümü

“Bushidô’dan Society 5.0’a: Dünden Yarına Japon Eğitim Sistemi Yaklaşımları Üzerine Değerlendirme”

Utku Aksoy, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Japon Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, Yüksek Lisans Öğrencisi

Japonya’da Modern Eğitimin Kurucusu Mori Arinori’nin Eğitim Anlayışı”

Burcu Mirkelam, Boğaziçi Üniversitesi, Asya Çalışmaları Yüksek Lisansı

“Japon Toplumunda Çok Kültürlü Bir Gelecek: Göç, Azınlıklar ve Milli Kimlik”

16:15 – 16:30 – Soru & Cevap / Question and Answer

16:30 – 16:45 – Ara / Break

16:45 – 17:45 – Panel 4: Toplum ve Kültür 3 / Society and Culture 3

Moderatör / Chair: Oğuz Baykara, Boğaziçi Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü

Ceren Aksoy Sugiyama, Ankara Üniversitesi, Antropoloji Bölümü, Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı

“Doğa Üstü” Varlıklar Nasıl Karşılık Verir?”

Emine Sicim Kaplan, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü

“Güneydoğu Asya’daki Japon Kadınlar: Karayukisan”

Levent Toksöz, Namık Kemal Üniversitesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

“Japon Toplumunda Şükran Durumları ve Hissel Deneyimler Üzerine”

17:45 – 18:00 – Soru & Cevap / Question and Answer

18:00 -19:00Panel 5: Uluslararası İlişkiler, Siyaset ve Ekonomi, Finans, Ticaret / International Relations, Politics and Economics, Finance, Trade

Moderatör / Chair: Merthan Dündar, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Orçun Koçak, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Japon Dili ve Edebiyatı, Yüksek Lisans Öğrencisi

“1951-1955 Yılları Arasında Türk Basınında Japonya Algısı”

Can Öçalan, Boğaziçi Üniversitesi, Asya Çalışmaları Yüksek Lisans

“Japonya’nın Yerel ve Bölgesel Gelişmeler Işığındaki Anayasa Revizyonu”

Mustafa Güleç, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Hollanda Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

“Hollanda-Japonya Ekonomik İlişkilerinin Başlangıç Evresi: Denetimli Serbestlik”

19:00 – 19:15 – Soru & Cevap / Question and Answer

19:30 – Resepsiyon, Albert Long Hall / Reception, Albert Long Hall

29 Haziran / June 2019, Cumartesi / Saturday

10:00 – 11:00 – Keynote Speech

Moderatör / Chair: Oğuz Baykara, Boğaziçi Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü

Miyashita Ryo, Osaka Üniversitesi, Dil ve Toplum Çalışmaları

“Japonya’da Türk Edebiyatı Araştırmaları ve Çevirileri”

11:00 – 12:20 – Panel 6: Dil ve Edebiyat 1 / Language and Literature 1

Moderatör / Chair: Ali Volkan Erdemir, Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Ayşe Nur Tekmen, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

“Kültürel Bir Olgu Olarak『気』”

Oğuz Baykara, Boğaziçi Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü

“Tanizaki ve Feminism”

Nihan Atlı, Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

“Kawabata Yasunari’nin Uykuda Sevilen Kızlar 『眠れる美女』 Eserinde “Bekâret” Teması”

Habibe Salğar, Selçuk Üniversitesi, Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü

“Fujiwara Tei’nin Nagareru Hoshi wa Ikite Iru Romanında Sömürge Algısı”

12:20 – 12:35 – Soru & Cevap / Question & Answer

12:35 – 14:00 – Öğle Arası / Lunch Break

14:00 – 15:20 – Panel 7: Dil ve Edebiyat 2 / Language and Literature 2

Moderatör / Chair: Ayşe Nur Tekmen, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Ali Volkan Erdemir, Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

“Ummakla Oyalanmak Arasında Beklemek: Dazaı Osamu’nun “Matsu (Beklemek)” Adlı Öyküsünde Beklenen Nedir ya da Kimdir?”

İnan Öner, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü

Kanikosen (Yengeç Konserveleme Gemisi) Okumaları - Edebiyat Sinema Çizgiroman –“

Aslı İdil Kaynar, Boğaziçi Üniversitesi, Asya Çalışmaları Yüksek Lisans

“Savaşlar Arası Dönemde Japon Edebiyatında Modern Kız Tasvirleri”

Nuray Akdemir, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Yabancı Diller Fakültesi

“Batılı Olmayan” Distopya: Murakami Ryu’nun Emanet Dolabı Bebekleri Üzerine bir İnceleme”

15:20 – 15:35 – Soru & Cevap / Question & Answer

15:35 – 16:55 – Panel 8: Tarih 1 / History 1

Chair: Oğuz Baykara, Boğaziçi Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü

Selçuk Esenbel, Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi, Tarih Bölümü, Japonya Araştırmaları Derneği

“Japon Tarihi ve Tarih Yazıcılığı Tartışmaları”

Merthan Dündar, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

“Türk Toplumsal Hafızasında Japonya Algısının Oluşumu: Sırât-ı Müstakim ve Sebilürreşad Mecmualarında Japonya ve Japonlar”

Emir Karakaya, Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü, Yükek Lisans

“Japanese self in the colonial looking glass: Japan as the emancipator of Asia and model for Modernization”

Gülzemin Özrenk Aydın, Türk Dil Kurumu Uzmanı

“Okubo Koji ve “Keyif” Yazısı Üzerine”

16:55 – 17:10 – Soru & Cevap / Question & Answer

17:10 – 17:25 – Ara / Break

17:25 – 18:40 – Panel 9: Tarih 2 / History 2

Chair: Arzu Öztürkmen, Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü, Asya Çalışmaları Merkezi

Reyhan Silingar, Boğaziçi Üniversitesi, Asya Çalışmaları Yüksek Lisans

“The Emperor’s Role in Postwar Japan: An Analysis of Emperor Showa’s Addresses at Parliament Openings”

Nesibe Kaya, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

“Yoshi̇da Shi̇geru’nun “Ni̇hon O Kettei̇shi̇ta Hyakunen” Eseri̇ Örneklemi̇nde Japonya’nın İşgal Dönemi̇ (1945-1952)”

Nurullah Sat, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

“Öğrencilerin Gözünden Toshihiko Izutsu”

Ömür Tufan, Arkeolog, Topkapı Sarayı Müzesi Uzmanı

“2019 Yılında Tokyo ve Kyoto da Açılan “Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğunda “Lale" Geleneği" Adı Serginin Japonya'da Bıraktığı İzler”

18:40 – 18:55 – Soru & Cevap / Question & Answer

Sponsorlar / Sponsors: Japonya İstanbul Genel Konsolosluğu / Consulate General of Japan Istanbul, Japon Vakfı / Japan Foundation, Boğaziçi Üniversitesi / Bogazici University, Japonya Araştırmaları Derneği / Japanese Studies Association, Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi / Bogazici University Asian Studies Center